Sekretesspolicy

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

(1) I följande informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla data som är personligt kopplade till dig, t.ex. Namn, adress, e-postadress, användarbeteende.

(2) Ansvarig enligt artikel 4 paragraf 7 EU-Dataskyddsdirektivet (GDPR) är[Namn, adress, e-postadress] (se vår sidfot).

(3) Om du tar kontakt med oss per e-post eller via ett kontaktformulär lagras de av dig delade uppgifterna (din e-postadress, om så är nödvändigt ditt namn och ditt telefonnummer etc.) av oss, för att kunna svara på frågor från dig. De uppgifter som uppkommit i dessa sammanhang raderar vi efter att lagringen inte är nödvändig längre, eller begränsar bearbetningen utifall att lagstadgade förvaringsplikter kvarstår.

(4) Om vi för enskilda funktioner av vårt erbjudande förlitar oss på särskilda tjänsteleverantörer eller om vi vill använda dina uppgifter i reklamsyfte, informeras du i detalj om respektive process. Då nämner vi också de fastställda kriterierna för lagringstiden.

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss beträffande de personuppgifter som gäller dig:

 • Rätt till information,
 • Rätt till korrigering eller radering,
 • Rätt till begränsning av bearbetning,
 • Rätt till återkallelse avseende bearbetning,
 • Rätt till dataöverförbarhet.

(2) Du har dessutom rätt att klaga hos en dataskyddstillsynsmyndighet gällande bearbetningen av dina personuppgifter av oss.

§ 3 Insamling av personuppgifter via besök på vår webbplats

(1) Om du bara använder vår webbplats för information, alltså om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill kunna titta på vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som krävs för oss av tekniska skäl, för att kunna visa dig vår webbplats och för att säkerställa stabiliteten och säkerheten (Rättslig grund är artikel 6 paragraf 1 punkt 1 f GDPR):

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för besöket
 • Tidszonskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehåll i begäran (konkret sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • eventuell överförd datamängd
 • Webbplats från vilken begäran kom
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess användargränssnitt
 • Språk och version på webbläsare.

(2) Utöver de nämnda uppgifterna lagras vid ditt användande av vår webbplats cookies på din dator. Cookies är små textfiler som lagras på hårddisken som hör till den webbläsare du använder och genom vilken platsen som lämnat cookien (i det här fallet vi) får viss information. Cookies kan inte placera några program eller virus på din dator. De tjänar till att göra interneterbjudandet övergripande mer användarvänligt och effektivt.

(3) Användning av cookies:

a) Denna webbplats använder följande slags cookies, vars omfattning och funktioner förklaras i följande:

 • Övergående cookies (till b)
 • Långvariga cookies (till c).

b) Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dit hör särskilt sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID vilket gör att flera förfrågningar från din webbläsare hamnar under samma session. Därigenom kan din dator kännas igen när du kommer tillbaka till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.c) Långvariga cookies raderas automatiskt efter en angiven period, vilken kan variera beroende på cookie. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare.

d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar efter dina önskemål och t.ex. vägra tredje part-cookies eller alla cookies. Vi ber dig observera att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

e) [Vi använder cookies för att kunna identifiera dig vid återbesök, om du har ett konto hos oss. I annat fall måste du logga in på nytt för varje besök.]

f) [De Flash-cookies som används registreras inte av din webbläsare, utan av din Flash-plugin. Vidare använder vi HTML5-lagringsobjekt, som läggs på din terminal. Dessa objekt lagrar de uppgifter som krävs oavsett din använda webbläsare och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte önskar bearbetning av Flash-cookies, måste du installerad motsvarande add-on, t.ex. ”Better Privacy” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe-Flash-Killer-Cookie för Google Chrome. Användningen av HTML5-lagringsobjekt kan du förhindra, om du ställer in din webbläsare på privat läge. Dessutom rekommenderar vi att du regelbundet raderar dina cookies och webbhistorik manuellt.]


Web Analytics

Användning av Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av ditt användande av webbplatsen. De genom cookies registrerade informationen om ditt användande av denna webbplats överförs i regel till en server hos Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress emellertid först förkortas av Google inom medlemsländer av den Europeiska Unionen eller i andra stater som är medlemmar i EEA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en server hos Google i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera ditt användande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över aktiviteterna på webbplatsen och internetanvändningen av relaterade tjänster, för att kunna överlämna detta till operatören av webbplatsen. (2) De IP-adresser som överförs inom ramen för Google Analytics kopplas inte ihop med andra uppgifter från Google.

(3) Du kan förhindra lagringen av cookies genom inställningarna i din webbläsare; vi ber dig dock observera att du i det fallet kanske inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra att uppgifterna som registreras via cookies och uppgifterna om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till Google, samt att Google bearbetar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera en webbläsar-plugin via länken nedan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativt kan du använda följande länk, så att en opt-out-cookie placeras som förhindrar framtida registrering av dina uppgifter via Google Analytics vid besök på vår webbplats: Google Analytics Opt-out Cookie

(4) Denna webbplats använder Google Analytics med förlängningen „_anonymizeIp()“. Därigenom bearbetas IP-adresserna endast förkortade, att en person kan relateras till en adress utesluts därmed. I den mån de uppgifter som samlats in om dig innehåller en personlig hänvisning, utesluts denna omedelbart och personuppgifterna raderas omedelbart.

(5) Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och regelbundet kunna förbättra den. Genom statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. I de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA, har Google antagit EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund för användande av Google Analytics artikel 6 paragraf 1 punkt 1 f GDPR.

(6) Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Översikt av dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt sekretesspolicy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.